tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

Việc tạp bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ là bước cần thiết vô quy trình kiến thiết hạ tầng tài liệu. Vậy việc tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục đích mục tiêu nào? Cùng Hoc365 trả lời tức thì tại phần vấn đề bên dưới nhé!

Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây?

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

Câu chất vấn trắc nghiệm

Tạo bảng vô CSDL mối liên hệ nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây?

A. Khai báo cấu tạo nhằm tàng trữ dữ liệu
B. Tạo đi ra một nguyên hình nhằm trình diễn và in ấn và dán dữ liệu
C. Tạo đi ra skin thuận tiện nhằm nhập tài liệu.
D. Xác lăm le những đối tượng người sử dụng của tổ chức triển khai.

Đáp án: A. Khai báo cấu tạo nhằm tàng trữ dữ liệu

Giải quí nhanh: Tạo bảng là bước trước tiên của việc tạo ra lập một CSDL mối liên hệ, với mục tiêu khai báo cấu tạo nhằm lưu tài liệu.

Tạo bảng vô CSDL mối liên hệ nhằm mục đích mục tiêu khai báo cấu tạo nhằm tàng trữ những tài liệu tương quan cho tới một chủ thể ví dụ và tổ chức triển khai bọn chúng trở thành những bảng links cùng nhau nhằm truy xuất tài liệu nhanh gọn lẹ và hiệu suất cao.

Mỗi bảng vô CSDL đại diện thay mặt cho 1 thực thế hoặc một bảng. Các tính chất của từng bảng đại diện thay mặt cho những vấn đề ví dụ về thực thế cơ, và mối liên hệ trong số những bảng dùng nhằm tàng trữ vấn đề tương quan cho tới thực thể không giống.

Việc tạo ra bảng vô hạ tầng tài liệu gom tổ chức triển khai và vận hành tài liệu tương đương truy xuất bọn chúng nhanh gọn lẹ, thuận tiện rộng lớn.

Giải đáp chi tiết: Tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây?

Xem thêm: bảng đông từ bất quy tắc lớp 6,7,8,9

Các bước tạo ra bảng vô CSDL

Để tạo ra một bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ, tao tiến hành những nước sau:

  • Đặt thương hiệu ngôi trường.
  • Chỉ lăm le loại tài liệu cho tới ngôi trường.
  • Khai báo độ cao thấp của ngôi trường tài liệu.
  • Chọn khóa chủ yếu cho tới bảng bằng phương pháp nhằm khối hệ thống cai quản trị CSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tự động xác lập khóa chủ yếu tương thích.
  • Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng.
  • Tạo links trong số những bảng bằng phương pháp xác lập ngôi trường cộng đồng vô bảng. Giúp cho tới hệ QTCSDL biết liên kết những bảng ra sao nhằm đáp ứng kết xuất vấn đề.

Bên cạnh cơ, những hệ QTCSDL đều được chấp nhận người tiêu dùng thay cho thay đổi cấu tạo bảng, khóa chủ yếu hoặc xóa bảng.

Các bước tạo ra bảng vô CSDL

Ví dụ tạo ra bảng vô CSDL vị câu mệnh lệnh SQL

Ví dụ 1

CREATE TABLE SinhVien (
id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ho_ten VARCHAR(255) NOT NULL,
gioi_tinh VARCHAR(10),
ngay_sinh DATE,
diem_toan FLOAT,
diem_van FLOAT,
PRIMARY KEY (id)
);

Trong ví dụ bên trên, các bạn tạo ra bảng SinhVien  với những cột id, ho_ten, gioi_tinh, ngay_sinh, diem_toan và diem_van. Các cột này còn có loại tài liệu ứng là INT, VARCHAR, DATE và FLOAT. quý khách hàng bịa đặt buộc ràng NOT NULL cho tới cột “id” và “ho_ten”, và bịa đặt “id” thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY.

Sau khi thực ganh đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng “SinhVien” sẽ tiến hành tạo ra vô hạ tầng tài liệu của công ty. Bây giờ bạn cũng có thể thêm thắt những bạn dạng ghi vô bảng này vị câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này vị câu mệnh lệnh SELECT.

Ví dụ 2

CREATE TABLE SanPham (
MaSP INT PRIMARY KEY,
TenSP VARCHAR(50),
DonGia FLOAT,
SoLuong INT
);

Xem thêm: phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Trong ví dụ này, các bạn tạo ra bảng SanPham với những cột MaSP, TenSP, DonGia và SoLuong. Cột MaSP được bịa đặt thực hiện khóa chủ yếu của bảng bằng phương pháp dùng kể từ khóa PRIMARY KEY. Các cột còn sót lại tàng trữ vấn đề về thương hiệu thành phầm, đơn giá chỉ và con số thành phầm.

Sau khi thực ganh đua câu mệnh lệnh SQL bên trên, bảng SanPham sẽ tiến hành tạo ra vô hạ tầng tài liệu của công ty. Bây giờ bạn cũng có thể thêm thắt những bạn dạng ghi vô bảng này vị câu mệnh lệnh INSERT hoặc truy vấn tài liệu kể từ bảng này vị câu mệnh lệnh SELECT.

Hoc365 vừa phải trả lời cho tới các bạn đúng chuẩn thắc mắc tạo bảng vô hạ tầng tài liệu mối liên hệ nhằm mục đích mục tiêu gì? Nếu bài xích biết mang lại lợi ích cho chính mình, nhớ là nhằm lại nhận xét tích cực kỳ nhằm cỗ vũ công ty chúng tôi nhé!