thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Câu hỏi:

Thành phần những nhân tố vô ăn ý hóa học hữu cơ?

A.Nhất thiết nên với cacbon, th­ường với H, hoặc gặp gỡ O, N tiếp sau đó cho tới halogen, S, P…

Bạn đang xem: thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

B.Gồm với C, H và những nhân tố không giống.

C.Bao bao gồm toàn bộ những nhân tố vô bảng tuần trả.

D.Th­ường với C, H hoặc gặp gỡ O, N, tiếp sau đó cho tới halogen, S, P..

Đáp án chính A.

Thành phần những nhân tố vô ăn ý hóa học cơ học nhất thiết nên với cacbon, th­ường với H, hoặc gặp gỡ O, N tiếp sau đó cho tới halogen, S, P…hợp hóa học cơ học là ăn ý hóa học của cacbon trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat, xianua, cacbua….

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự A

Hợp hóa học cơ học là ăn ý hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat, xianua, cacbua…). Khác với ăn ý hóa học vô sinh, vô bộ phận ăn ý hóa học cơ học nhất thiết nên với cacbon, hoặc gặp gỡ hidro, oxi, nito, tiếp sau đó là cho tới halogen, lưu hoàng.

– Phân loại ăn ý hóa học hữu cơ 

Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, vô thành phần phân tử chỉ chứa nhị nguyên vẹn tố là cacbon và hidro.

– Hidrocacbon mạch hở:

+ Hidrocacbon no: Ankan

+ Hidrocacbon ko no có một nối đôi: Anken

Xem thêm: Đi giày bị đau ngón chân - Nguyên nhân và cách khắc phục

+ Hidrcacbon ko no có nhị nối đôi: Ankadien

– Hidrocacbon mạch vòng:

+ Hidrocacbon no: xicloankan

+ Hidrocacbon mạch vòng: Aren

– Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà vô phân tử ngoài C, H rời khỏi còn nữa một số hoặc nhiều nguyên vẹn tố khác như O, N, S, halogen…

– Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

– Hợp chất chứa nhóm chức: OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

Đặc điểm công cộng của ăn ý hóa học hữu cơ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết nên chứa chấp C, hoặc với H thông thường gặp gỡ O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết hầu hết vô ăn ý hóa học cơ học là link nằm trong hóa trị.

Xem thêm: so sánh văn hóa và văn minh

– Các ăn ý hóa học cơ học thường rất dễ cất cánh tương đối, dễ dàng cháy, kém cỏi bền nhiệt độ.

– Các phản xạ vô hoá học tập cơ học thông thường lờ đờ, ko trọn vẹn, xẩy ra theo không ít phía thông thường nên đun rét và với xúc tác.

Hợp hóa học cơ học hoàn toàn có thể với xuất xứ kể từ ngẫu nhiên hoặc vì thế những phản xạ tự tạo và nó với ở xung xung quanh tớ vô đa số những loại thực phẩm đồ ăn, khung người người, khung người loại vật và trong số loại vật dụng.