thành phần cơ sở của access là

Câu hỏi:

Thành phần hạ tầng của access là?

A. Table

Bạn đang xem: thành phần cơ sở của access là

B. Field

C. Record

D. Field name

Đáp án đích thị A

Thành phần hạ tầng của access là Table, bảng là 1 trong đối tượng người sử dụng của Access bao gồm những cột và những mặt hàng nhằm chứa chấp tài liệu nhưng mà người tiêu dùng cần thiết khai quật, tài liệu vô Access được tàng trữ bên dưới dạng bảng, bao gồm sở hữu những cột và những mặt hàng.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự A

– Bảng là 1 trong đối tượng người sử dụng của Access bao gồm những cột và những mặt hàng nhằm chứa chấp tài liệu nhưng mà người tiêu dùng cần thiết khai quật.

– Trường (field): Mỗi ngôi trường là 1 trong cột của bảng thể hiện nay một tính chất của cửa hàng cần thiết cai quản lí.

– Bản ghi (record): Mỗi bạn dạng ghi là 1 trong mặt hàng bao hàm dự liệu về những tính chất của cửa hàng được cai quản lí.

– Kiểu tài liệu (Data Type): Là loại tài liệu lưu vô một ngôi trường. Mỗi ngôi trường sở hữu một loại tài liệu.

– Dữ liệu vô Access được tàng trữ bên dưới dạng bảng, bao gồm sở hữu những cột và những mặt hàng. Bảng là bộ phận hạ tầng tạo thành hạ tầng tài liệu. Các bảng chứa chấp toàn cỗ tài liệu nhưng mà người tiêu dùng cần thiết nhằm khai quật.

– Các loại tài liệu cơ bạn dạng vô bảng Microsoft Access

Xem thêm: this is the first time he went abroad

+ Dữ liệu loại Text / Short Text vô Access.

+ Dữ liệu loại Text hoặc Short Text vô Access sử dụng vô tình huống tất cả chúng ta ham muốn tàng trữ thương hiệu riêng biệt, địa điểm, thương hiệu đàng, thương hiệu phố,…

+ Dữ liệu loại Number: Phù phù hợp mang đến việc tàng trữ tài liệu như con số của một thành phầm, khoảng cách, số học viên, số người sử dụng,…

+ Dữ liệu loại Currency: Phù phù hợp mang đến việc tàng trữ lượng gia sản một đơn vị chức năng chi phí tệ chắc chắn.

Lưu ý: Trong tình huống các bạn thao tác với khá nhiều đơn vị chức năng chi phí tề thì tránh việc sử dụng loại tài liệu Currency này, nhưng mà cần thiết tách riêng biệt độ quý hiếm chi phí tệ và đơn vị chức năng chi phí tệ rời khỏi thực hiện 2 ngôi trường riêng lẻ vô bảng.

+ Dữ liệu loại Yes/No: Phù phù hợp với những câu vấn đáp hoặc những ngôi trường nhưng mà chỉ việc tàng trữ độ quý hiếm sở hữu hoặc ko, ví dụ khi chúng ta tàng trữ tài liệu về nhân viên cấp dưới nhằm tính thuế thu nhập, thì tiếp tục có một ngôi trường là “Đã sở hữu con cái hoặc chưa” thì loại tài liệu của ngôi trường này hoàn toàn có thể là Yes/No.

+ Dữ liệu loại Date/Time: Phù phù hợp mang đến việc tàng trữ độ quý hiếm về thời hạn.

+ Dữ liệu loại Rich Text: Phù phù hợp mang đến việc tàng trữ tài liệu cả loại chữ và cả loại số với định hình về phông chữ và sắc tố và hoàn toàn có thể được hiện trên những control sở hữu tương hỗ rich text.

+ Dữ liệu loại Calculated Field: Lưu trữ độ quý hiếm được xem toán kể từ ngôi trường không giống vô nằm trong bảng.

Xem thêm: trong chiến tranh thế giới thứ nhất chiến dịch véc đoong năm 1916 diễn ra ở nước nào

+ Dữ liệu loại Attachment: Phù phù hợp với việc tàng trữ tệp tin gắn thêm kèm cặp.

+ Dữ liệu loại Hyperlink: Lưu trữ siêu links.

+ Dữ liệu loại Memo / Long Text: Lưu trữ tài liệu là những đoạn text nhiều năm, dài ra hơn lượng text nhưng mà loại tài liệu Short Text được chấp nhận.