the more ... the more

Klicken Sie auf die Pfeile, um die Übersetzungsrichtung zu ändern.

Zweisprachige Wörterbücher

Bạn đang xem: the more ... the more

Xem thêm: giải thích câu ca dao bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

 • Englisch–Chinesisch (vereinfacht) Chinese (Simplified)–English
 • Englisch–Chinesisch (traditionell) Chinese (Traditional)–English
 • Englisch–Niederländisch Niederländisch–Englisch
 • Englisch–Französisch Französisch–Englisch
 • Englisch–Deutsch Deutsch–Englisch
 • Englisch–Indonesisch Indonesisch–Englisch
 • Englisch–Italienisch Italienisch–Englisch
 • Englisch–Japanisch Japanisch–Englisch
 • Englisch–Norwegisch Norwegisch–Englisch
 • Englisch–Polnisch Polnisch–Englisch
 • Englisch–Portugiesisch Portugiesisch–Englisch
 • Englisch–Spanisch Spanisch–Englisch

Semibilinguale Wörterbücher

Englisch–Arabisch Englisch-Bengali Englisch–Katalanisch Englisch–Tschechisch English–Dänisch Englisch-Hindi Englisch–Koreanisch Englisch–Malaysisch Englisch-Marathi Englisch–Russisch Englisch–Thailändisch Englisch–Türkisch Englisch–Ukrainisch Englisch–Vietnamesisch