this is the most delicious cake i've ever tasted

`text{1.I’ve never tasted a more delicious cake than vãn this one.}`
`text{2 George is the most dependable person I’ve ever met.}`
`text{3 Your mother is more kind-hearted than vãn anyone.}`
`text{4 Mr John is the best teacher in this school.}`
`text{5 Is this the smallest hat you’ve got}`

               `Dịch `

Bạn đang xem: this is the most delicious cake i've ever tasted

`text{1.Tôi ko khi nào được hương thụ cái bánh nào là ngon rộng lớn cái bánh này.}`
`text{2 George là kẻ uy tín nhất nhưng mà tôi từng bắt gặp.}`
`text{3 Mẹ của doanh nghiệp là kẻ chất lượng bụng rộng lớn bất kể ai.}`
`text{4 Thầy John là nghề giáo xuất sắc nhất nhập ngôi trường này.}`
`text{5 Đây liệu có phải là cái nón nhỏ nhất chúng ta với không?}`  

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

Xem thêm: số chẵn lớn nhất có 3 chữ số

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân

5

4 vote