thuật ngữ thuộc tính dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

  1. Lớp 12

  2. Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

hint-header

Cập nhật ngày: 25-10-2022


Chia sẻ bởi: nguyễn thị ngọc anh


Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “miền” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối liên hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?

A

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan liêu trọng

B

Quan hệ với tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Mỗi tính chất với rất có thể mang tên phân biệt và trật tự những tính chất là quan liêu trọng

D

Tên của những mối liên hệ rất có thể trùng nhau

Mô hình thịnh hành nhằm kiến thiết CSDL mối liên hệ là:

A

Mô hình phân cấp cho

B

Mô hình tài liệu quan liêu hệ

C

Mô hình phía đối tượng người sử dụng

D

Mô hình cơ sỡ quan liêu hệ

Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nguyên tố nào là sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?

A

Cấu trúc tài liệu

B

Các buộc ràng dữ liệu

C

Các thao tác, phép tắc toán bên trên tài liệu

D

Tất cả câu trên

Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?

A

1975

B

2000

C

1995

D

1970

Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mày cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại vô các:

Xem thêm: cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

A

Cột (Field)

B

Hàng (Record)

C

Bảng (Table)

D

Báo cáo (Report)

Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

A

Sửa phiên bản ghi

B

Thêm phiên bản ghi

C

Xoá phiên bản ghi

D

Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Thuật ngữ “miền” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

B

Bảng

C

Hàng

D

Cột

Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối liên hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?

A

Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan liêu trọng

B

Quan hệ với tính chất nhiều trị hoặc phức tạp

C

Xem thêm: giá trị nhân đạo của vợ chồng a phủ

Mỗi tính chất với rất có thể mang tên phân biệt và trật tự những tính chất là quan liêu trọng

D

Tên của những mối liên hệ rất có thể trùng nhau