tìm 2 số khi biết tổng và tỉ

Lý thuyết Toán lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số ê bao hàm ví dụ cụ thể và những dạng bài xích tập dượt tự động luyện cho những em học viên xem thêm tập luyện kĩ năng giải Toán 4 chương 5. Mời những em nằm trong tìm hiểu hiểu cụ thể.

Bạn đang xem: tìm 2 số khi biết tổng và tỉ

1. Phương pháp giải việc tìm hiểu nhì số lúc biết tổng và tỉ số

Để giải việc tìm hiểu nhì số lúc biết tổng và tỉ số tớ rất có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Vẽ sơ thiết bị trình diễn nhì số ê.

Bước 2: Tìm tổng số phần cân nhau.

Bước 3: Tìm số rộng lớn hoặc số bé:

Số rộng lớn = (Tổng : tổng số phần bởi vì nhau) x số phần của số lớn;

Số nhỏ bé = (Tổng : tổng số phần bởi vì nhau) x số phần của số nhỏ bé.

>> Cách giải dạng Toán tìm hiểu nhì số lúc biết tổng và tỉ của 2 số đó

2. Ví dụ Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Bài toán 1: Tổng của nhì số là 96. Tỉ số của nhì số này đó là 3/5. Tìm nhì số ê.

Bài giải:

Ta với sơ đồ:

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Theo sơ thiết bị, tổng số phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số nhỏ bé là:

96 : 8 x 3 = 36

Số rộng lớn là:

96 - 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60.

Bài toán 2: Minh và Khôi với 25 quyển vở. Số vở của Minh bởi vì 2/3 số vở của Khôi. Hỏi từng chúng ta với từng nào quyển vở?

Bài giải:

Ta với sơ đồ:

Xem thêm: Vì sao giày Air Force 1 lại được giới trẻ yêu thích lựa chọn?

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Theo sơ thiết bị, tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

25 : 5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là:

25 - 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở;

Khôi: 15 quyển vở.

Bài toán 3

Nêu việc rồi giải việc bám theo sơ thiết bị sau:

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của 2 số

Bài toán: Tổng nhì loại đèn điện White và đèn điện màu sắc là 148 bóng. thạo rằng số đèn điện White bởi vì 1/3 số đèn điện màu sắc. Hỏi số đèn điện từng loại là bao nhiêu?

Giải bài xích toán:

Theo việc, tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số đèn điện white color là:

148 : 4 × 1 = 37 (bóng)

Số đèn điện màu sắc là:

148 – 37 = 111 (bóng)

Đáp số:

Xem thêm: bản chất của dòng điện trong kim loại

Bóng đèn trắng: 37 bóng đèn

Bóng đèn màu: 111 bóng đèn

3. Bài tập dượt Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số ê Toán 4

  • Cách giải dạng Toán tìm hiểu nhì số lúc biết tổng và tỉ của 2 số đó
  • Các việc về tìm hiểu nhì số lúc biết tổng và tỉ số của chúng
  • Giải bài xích tập dượt trang 148 SGK Toán 4: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó
  • Giải vở bài xích tập dượt Toán 4 bài xích 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
  • Giải bài xích tập dượt trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập dượt tìm hiểu nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó
  • Giải vở bài xích tập dượt Toán 4 bài xích 139: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
  • Giải vở bài xích tập dượt Toán 4 bài xích 140: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số ê (tiếp theo)

Ngoài Lý thuyết Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Các em xem thêm những dạng đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4, đề ganh đua học tập kì 2 bám theo Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với mọi bậc cha mẹ xem thêm đề ganh đua, bài xích tập dượt tiên tiến nhất.