today computer companies sell many different programs for computers

Today, computer companies sell many different programs for computers.  dịch - Today, computer companies sell many different programs for computers.  Việt thực hiện thế này nhằm nói

Today, computer companies sell many different programs for computers. First, there are programs for doing math problems. Second, there are programs for scientific studies. Third, some programs are lượt thích fancy typewriters. They are often used by writers and business people. Other programs are made for courses in schools and universities. And finally, there are programs for fun. They include word games and puzzles for children and adults. There are many wonderful new computer programs, but there are other reasons vĩ đại lượt thích computers. Some people lượt thích the way computers hum and sing when they are (working. It is a happy sound, lượt thích the sounds of toys and childhood. Computers also have lights and pretty pictures. And computers even seem vĩ đại have personalities. That may sound strange, but computers seem vĩ đại have feelings. Sometimes they seem happy, sometimes they seem angry. It is easy vĩ đại think they are lượt thích people.

Bạn đang xem: today computer companies sell many different programs for computers

0/5000

Hôm ni, công ty lớn PC chào bán nhiều lịch trình không giống nhau cho những PC. trước hết, sở hữu những lịch trình nhằm thực hiện yếu tố toán học tập. Thứ nhị, sở hữu những lịch trình giành riêng cho nghiên cứu và phân tích khoa học tập. Thứ tía, một số trong những lịch trình cũng tương tự máy tiến công chữ ưa mến. Họ thông thường được dùng vì thế những mái ấm văn và người marketing. Các lịch trình không giống được triển khai cho những khóa huấn luyện và đào tạo vô ngôi trường học tập và ngôi trường ĐH. Và sau cùng, sở hữu những lịch trình mang đến vui vẻ. Họ này bao hàm những kể từ trò đùa và câu thách mang đến trẻ nhỏ và người rộng lớn. Có thật nhiều tuyệt hảo mới nhất những lịch trình PC, tuy nhiên sở hữu những nguyên nhân khác ví như PC. Một số người giống như các PC cơ hội hum và hát khi bọn họ đang được (làm việc. Đó là một trong những tiếng động niềm hạnh phúc, tương tự tiếng động của những loại đùa và thời thơ ấu. Máy tính cũng đều có khả năng chiếu sáng và hình hình họa đẹp nhất. Và PC thậm chí là có vẻ như sở hữu đậm chất ngầu. Điều ê hoàn toàn có thể tiếng động kỳ lạ, tuy nhiên tính có vẻ như sở hữu xúc cảm. Thông thường bọn họ có vẻ như niềm hạnh phúc, nhiều lúc bọn họ có vẻ như tức dỗi. Nó vô cùng đơn giản nhằm tâm lý bọn họ là tương tự người xem.

đang được dịch, vui vẻ lòng đợi..

Xem thêm: cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Hôm ni, những công ty lớn PC chào bán nhiều lịch trình không giống nhau cho những PC. trước hết, sở hữu những lịch trình nhằm triển khai những yếu tố toán học tập. Thứ nhị, sở hữu những lịch trình cho những nghiên cứu và phân tích khoa học tập. Thứ tía, một số trong những lịch trình tương tự máy tiến công chữ kì khôi. Chúng thông thường được dùng vì thế những mái ấm văn và những người kinh doanh. Các lịch trình không giống được triển khai cho những khóa huấn luyện và đào tạo bên trên những ngôi trường học tập và ĐH. Và sau cùng, sở hữu những lịch trình mang đến vui vẻ. Chúng bao hàm những trò đùa chữ và câu thách mang đến trẻ nhỏ và người rộng lớn. Có thật nhiều lịch trình PC tuyệt hảo, tuy nhiên sở hữu những nguyên nhân không giống nhằm mến PC. Một số người mến cơ hội những PC hum và hát khi bọn chúng được (làm việc. Đó là một trong những tiếng động niềm hạnh phúc, tương tự tiếng động của loại đùa và thời thơ ấu. Máy vi tính cũng đều có khả năng chiếu sáng và hình hình họa đẹp nhất. Và những PC thậm chí là nhịn nhường như sở hữu đậm chất ngầu. Điều ê nghe có vẻ như kỳ kỳ lạ, tuy nhiên PC nhịn nhường như sở hữu xúc cảm. nhiều lúc bọn họ có vẻ như niềm hạnh phúc, nhiều lúc bọn họ có vẻ như tức dỗi. Nó vô cùng đơn giản nhằm cho rằng bọn họ tương tự người dân.

Xem thêm: giải thích câu ca dao bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

đang được dịch, vui vẻ lòng đợi..

Các ngôn từ khác

Hỗ trợ khí cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện nay ngôn từ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn từ.