trường cao đẳng sư phạm trung ương tphcm

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

Bạn đang xem: trường cao đẳng sư phạm trung ương tphcm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP, HỒ CHÍ MINH

Mã trường: CM3

Địa chỉ:

     + Cửa hàng 1: Số 182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

     + Cửa hàng 2: Đường Liên phường, P..Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028).38303590

Website: www.cdsptw-tphcm.vn

1. Đối tượng tuyển chọn sinh

Đã chất lượng nghiệp Trung học tập phổ thông (THPT)

Lưu ý: Người tiếp tục chất lượng nghiệp trung học phổ thông những năm trước đó hoàn toàn có thể nộp học tập bạ trung học phổ thông nhằm lấy sản phẩm những môn văn hóa truyền thống hoặc chỉ ĐK những môn ganh đua đáp ứng mang đến xét tuyển chọn cao đẳng bên trên những Hội đồng ganh đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 theo đòi tổng hợp môn xét tuyển chọn của ngành ĐK.

2. Phạm vi tuyển chọn sinh: Tuyển sinh toàn quốc.

3. Phương thức tuyển chọn sinh (thi tuyển chọn, xét tuyển chọn hoặc phối kết hợp ganh đua tuyển chọn và xét tuyển)

Năm 2019, Trường triển khai tuyển chọn sinh theo đòi 2 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển chọn kể từ sản phẩm tiếp thu kiến thức bậc trung học phổ thông (học bạ) và kể từ sản phẩm ganh đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019, rõ ràng như sau:

Đối với ngành Giáo dục công dân:  Xét tuyển chọn kể từ sản phẩm tiếp thu kiến thức học tập bạ THPT (dự loài kiến 50% tổng chỉ tiêu) và kể từ sản phẩm ganh đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 (dự loài kiến 50% tổng chỉ tiêu).

Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh:  Chỉ xét tuyển chọn kể từ sản phẩm ganh đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019.

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ hợp ý môn xét tuyển

Từ học tập bạ THPT

Từ KQ ganh đua trung học phổ thông QG

1

Giáo dục công dân

51140204

50%

50%

Tổ hợp ý 1: Văn, Sử , Địa

Tổ hợp ý 2: Văn , Toán , Tiếng Anh

Tổ hợp ý 3: Văn, Sử, Tiếng Anh

Tổ hợp ý 4: Văn, Toán, GDCD

2

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

100%

Văn , Toán , Tiếng Anh 

(Môn Tiếng Anh thông số 2)

Phương thức 2: Kết hợp ý xét tuyển chọn kể từ sản phẩm tiếp thu kiến thức bậc trung học phổ thông (học bạ), kể từ sản phẩm ganh đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 và môn Năng năng khiếu vì thế Trường tổ chức triển khai ganh đua. (đối với ngành Giáo dục đào tạo Mầm Non, Giáo dục đào tạo điều đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật. Trường Xét tuyển chọn mùa 1 chỉ lấy điểm ganh đua năng khiếu sở trường vì thế ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương TpHCM tổ chức triển khai ganh đua. Các mùa xét tuyển chọn sau – căn nhà ngôi trường tiếp tục thông tin sau)

 Các môn xét tuyển chọn, môn ganh đua Năng năng khiếu từng ngành rõ ràng như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ hợp ý môn xét tuyển

Từ học tập bạ THPT

Từ KQ ganh đua trung học phổ thông QG

Kết trái ngược môn kể từ ganh đua trung học phổ thông QG (hoặc kể từ học tập bạ THPT)

Trường tổ chức triển khai ganh đua những môn năng khiếu

1

Giáo dục Mầm non

51140201

20%

80%

Văn, Toán

Năng khiếu

(Hát, Đọc biểu diễn cảm)

2

Giáo dục Đặc biệt

51140203

10%

90%

Văn, Toán

Năng khiếu

(Hát, Đọc biểu diễn cảm)

3

Sư phạm Âm nhạc

51140221

50%

50%

Văn

-  Thanh nhạc

- Nhạc cụ

4

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

50%

50%

Văn

- Hình họa

- Trang trí

(Trường đem Hướng dẫn ganh đua những môn Năng năng khiếu trên Websitewww.cdsptw-tphcm.vn)

Đối với tình huống xét tuyển chọn dùng sản phẩm kể từ học tập bạ THPT: Là điểm tầm của môn học tập (có nhập tổng hợp môn xét tuyển) nhập năm học tập lớp 12.

* Thủ tục, làm hồ sơ ĐK và lịch ganh đua những môn Năng khiếu: Thông báo bên trên Website của Trường

4. Chỉ chi tuyển chọn sinh:

- Tổng chỉ tiêu: Cao đẳng những ngành Đào tạo ra Giáo viên (sư phạm): 580

- Chỉ chi theo đòi ngành:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

STT

Tên ngành

Xem thêm: thuyết minh về chiếc kính đeo mắt

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

400

4

Sư phạm Mỹ thuật

20

2

Giáo dục Đặc biệt

45

5

Sư phạm Tiếng Anh

45

3

Sư phạm Âm nhạc

30

6

Giáo dục công dân

40

5. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận làm hồ sơ ĐKXT

2.5.1. Ngưỡng đáp ứng unique đầu vào

Thí sinh ĐK xét tuyển chọn dùng sản phẩm kể từ học tập bạ THPT:

+ Ngành Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc: Điểm tầm nằm trong xét tuyển chọn ít nhất 5,0 và học tập lực lớp 12 xếp loại tầm trở lên trên.

+ Các ngành Giáo dục đào tạo Mầm non, Giáo dục đào tạo điều đặc biệt, Giáo dục đào tạo Công dân: Điểm tầm nằm trong xét tuyển chọn ít nhất 6,5 và học tập lực lớp 12 xếp loại khá trở lên trên.

 - Thí sinh ĐK xét tuyển chọn sử dụng kết trái ngược ganh đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019:

Theo quy toan của Sở GD&ĐT.

Điểm những môn Năng năng khiếu (nếu có): ≥ 5,00.

 2.5.2.  Điều khiếu nại nhận làm hồ sơ ĐKXT

   -  Thí sinh tiếp tục chất lượng nghiệp THPT;

   -  Có không hề thiếu làm hồ sơ theo đòi quy định tuyển chọn sinh vì thế Sở dạy dỗ và Đào tạo ra quy định;

   - Đối với ngành Giáo dục đào tạo Mầm Non, Giáo dục đào tạo điều đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật sỹ tử rất cần phải thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi về điểm ganh đua Năng năng khiếu ≥ 5,00.

   - Điểm trúng tuyển chọn tiếp tục vì thế Hội đồng tuyển chọn sinh quy toan bên trên hạ tầng địa thế căn cứ nhập con số sỹ tử ĐK xét tuyển chọn theo đòi tỷ trọng và tiêu chí tuyển chọn sinh vào năm 2019.

6. Các vấn đề quan trọng không giống nhằm sỹ tử ĐKXT nhập những ngành của trường: mã số ngôi trường, mã số ngành, tổng hợp xét tuyển chọn và quy toan chênh nghiêng điểm xét tuyển chọn trong những tổ hợp; những ĐK phụ dùng nhập xét tuyển chọn...

- Mã trường: CM3

- Tổ hợp ý môn xét tuyển chọn, môn chủ yếu và tiêu chí xét tuyển:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp ý môn xét tuyển

(Môn chủ yếu được nhân thông số 2)

Môn chính

Chỉ tiêu

Nhóm ngành I.  Đào tạo ra giáo viên

Trình chừng Cao đẳng Sư phạm

580

Giáo dục Mầm non

51140201

Văn, Toán, Năng khiếu

(Hát, Đọc biểu diễn cảm)

400

Giáo dục Đặc biệt

51140203

Văn, Toán, Năng khiếu

(Hát, Đọc biểu diễn cảm)

45

Sư phạm Âm nhạc

51140221

Văn, Năng khiếu

(Thanh nhạc, Nhạc cụ)

30

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Văn, Năng khiếu

(Hình họa, Trang trí)

20

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Văn , Toán , Tiếng Anh 

Tiếng Anh

45

Giáo dục công dân

51140204

- Văn, Sử , Địa

- Văn , Toán , Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Toán, GD công dân

40

Các đòi hỏi rõ ràng sẽ tiến hành Trường quy toan và thông tin qua Thông báo tuyển chọn sinh, update bên trên Website của Trường.

7. Tổ chức tuyển chọn sinh: Thời gian; mẫu mã nhận làm hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; những ĐK xét tuyển/thi tuyển chọn, tổng hợp môn thi/bài ganh đua so với từng ngành đào tạo và giảng dạy...

- Thời gian ngoan, mẫu mã nhận ĐKXT của những mùa xét tuyển: Theo quy toan của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

- Tổ hợp ý môn ganh đua so với từng ngành khoan tạo: Xem mục 2.6

- Thời gian ngoan tổ chức triển khai ganh đua Năng năng khiếu (dự kiến):

+ Đợt 1: Ngày 10, 11 mon 7 năm 2019

Đợt 2: Ngày 15, 16 mon 8 năm 2019  (nếu có)

Trường sẽ sở hữu được quy toan và thông tin riêng biệt qua chuyện Thông báo tuyển chọn sinh, update bên trên Website của Trường.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển chọn thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

Thực hiện nay theo như đúng quy toan của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển chọn...

Thực hiện nay theo như đúng quy toan của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Sở Tài chủ yếu.

10. Học phí dự loài kiến với SV chủ yếu quy; trong suốt lộ trình tăng tiền học phí tối nhiều mang đến từng năm (nếu có): Thực hiện nay theo như đúng quy toan của Nhà nước

11. Thời gian ngoan dự loài kiến tuyển chọn sinh những mùa bổ sung cập nhật nhập năm

11.1. Tuyển sinh bổ sung cập nhật mùa 1: Từ 19/8/2019 cho tới 24/8/2019

Xem thêm: công thức tính thể tích khối nón

11.2. Tuyển sinh bổ sung cập nhật mùa 2: Từ 26/8/2019 cho tới 31/8/2019