vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

I. CHUẨN BỊ 

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Phân tích sơ đồ nguyên tắc mạch điện

 • Phân tích sơ đồ gia dụng nguyên vẹn lí theo gót những nội dung thắc mắc sau:

  • Sơ đồ gia dụng mạch năng lượng điện nhập bài bác 56 là sơ đồ gia dụng nguyên vẹn lí hoặc thi công đặt?

  • Nguồn năng lượng điện trong số sơ đồ gia dụng mạch năng lượng điện nhập bài bác 56 là mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều hoặc mối cung cấp năng lượng điện một chiều?

  • Cách vẽ mối cung cấp điện?

  • Mạch năng lượng điện với từng nào phần tử? 

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

 • Vẽ đàng chạc mối cung cấp. Chú ý kí hiệu chạc trộn và chạc trung tính.

 • Xác quyết định những địa điểm nhằm bảng năng lượng điện, đèn điện.

 • Xác quyết định những địa điểm của những trang bị đóng góp - tách, bảo đảm an toàn và lấy năng lượng điện bên trên bảng năng lượng điện sao mang lại đẹp mắt và phù hợp.

 • Nối đàng chạc dẫn năng lượng điện theo gót sơ đồ gia dụng nguyên vẹn lí thể hiện nay đích thị nguyệt lão liện hệ về năng lượng điện Một trong những thành phần nhập mạch năng lượng điện.

 • Kiểm tra sơ đồ gia dụng theo gót nguyên vẹn lí 

Sự phân bổ bảng năng lượng điện nhập mạng năng lượng điện nhập nhà

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài lớp 4

III. TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

Vẽ sơ đồ gia dụng lắp ráp mạch năng lượng điện có một cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực kỳ tinh chỉnh 1 đèn điện.

1. Phân tích sơ đồ gia dụng nguyên vẹn lí mạch điện

Sơ đồ gia dụng nguyên vẹn lí mạch điện

 • Có từng nào thành phần nhập mạch điện?

  • Các thành phần của mạch năng lượng điện là: 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 cực kỳ, 1 đèn điện sợi nhóm, chạc dẫn, mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều.

 • Vị trí của những thành phần tê liệt nhập mạch năng lượng điện.

  • Mạch bao gồm 2 nhánh tuy vậy song: nhánh 1 với cầu chì, ổ cắm; nhánh 2 với cầu chì, công tắc nguồn, đèn điện tiếp nối đuôi nhau nhau.

 • Mối mối liên hệ năng lượng điện Một trong những thành phần tê liệt.

2. Vẽ sơ đồ gia dụng thi công đặt

 • Vẽ đàng chạc mối cung cấp.

 • Xác xác định trí những trang bị năng lượng điện của bảng năng lượng điện và vật dụng năng lượng điện.

  Xem thêm: chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

 • Vẽ đàng chạc dẫn năng lượng điện theo gót sơ đồ gia dụng nguyên tắc.

 • Kiểm tra theo gót sơ đồ gia dụng nguyên tắc.

Lời kết