việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

Câu căn vặn liên quan

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam giai đoạn 1990 - 2005.

  Bạn đang xem: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ gia dụng thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của việt nam phân theo đuổi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận tấp tểnh trúng nhất là :

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- xây cất với xu hướng

  Xem thêm: tập làm văn lớp 4 tả cây xoài

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- xây cất với xu hướng

 • Ý nào là ko trúng về vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko trúng về vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở việt nam đang được hình thành:

 • Đâu là việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của việt nam năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko nằm trong vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của non sông vô tiến độ hiện

  Xem thêm: phản xạ có điều kiện là gì

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của non sông vô tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của việt nam biểu diễn ra

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của việt nam, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :