vở bài tập toán lớp 4 trang 21

Câu 1, 2, 3, 4 trang 21 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán 4 tập luyện 1


3. Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng: Số phù hợp nhằm viết lách vô khu vực chấm của 9 tạ 5 kilogam >…… kilogam là:

1. a) Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

1dag = … g

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 21

3dag = … g

3kg600g =…g

10g = … dag

7hg = … g

3kg60g =… g

1hg = … dag

4kg = … hg

4dag 8g < 4dag…g

10dag = … hg

8kg = … g

2kg 15g <… kilogam 15g

b) Viết thương hiệu đơn vị chức năng phù hợp vô khu vực chấm:

10g = 1

3 tạ = 30

1000g = 1

7 tấn = 7000

10 tạ = 1

2kg = 2000

2. Tính

270g + 795g = ……

562dag x 4 = ……

836dag – 172dag = ……

924hg : 6 = ……

3. Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Số phù hợp nhằm viết  vô khu vực chấm của 9 tạ 5 kilogam > …….kilogam là:

A.  95

B. 905

C. 950

D. 9005

4. Cô Mai với 2 kilogam đường, cô đang được sử dụng \({1 \over 4}\) số đàng ê nhằm thực hiện bánh. Hỏi cô Mai còn sót lại từng nào gam đường?

Bài giải

1. a) Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

1dag = 10g

3dag = 30g

3kg600g = 3600g

10g = 1dag

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

7hg = 700g

3kg60g = 3060g

1hg = 10dag

4kg = 40hg

4dag 8g < 4dag 9g

10dag = 1hg

8kg = 8000g

2kg 15g < 3kg 15g

b) Viết thương hiệu đơn vị chức năng phù hợp vô khu vực chấm:

10g = 1dg

3 tạ = 30 yến

1000g = 1kg

7 tấn = 7000kg

10 tạ = 1 tấn

2kg = 2000kg

2. Tính

270g + 795g = 1065g

562dag x 4 = 2248dag

836dag – 172dag = 664dag

924hg : 6 = 154 hg

3. Chọn đáp án A. 95 kg

4. 

Tóm tắt

Cô Mai với : 2000g đường

Cô dùng    : g đường

Cô còn      : ….g đường

Bài giải

Đổi 2kg = 2000g

Số gam đàng cô Mai dùng để làm thực hiện bánh là:

2000 : 4 = 500 (g)

Số gam đàng cô Mai còn sót lại là:

2000 – 500 = 1500 (g)

Đáp số : 1500 (g)

Sachbaitap.com

Xem thêm: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý