vở bài tập toán lớp 4 trang 88

Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán lớp 4 tập dượt 1


2. Mua 26 cây bút bi không còn 78 000 đồng. Hỏi nếu như từng cây bút bi tê liệt rời giá bán 200 đồng thì với số 98 000 đồng tiếp tục mua sắm được từng nào cây bút bi?

1. Đặt tính rồi tính:

5974 : 58

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 88

31902 : 78

28350: 47

2. Mua 26 cây bút bi không còn 78 000 đồng. Hỏi nếu như từng cây bút bi tê liệt rời giá bán 200 đồng thì với số 98 000 đồng tiếp tục mua sắm được từng nào cây bút bi?

3. Nối quy tắc tính với thành phẩm của quy tắc tính tê liệt (theo mẫu)

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Xem thêm: đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

Số chi phí tuy nhiên cần trả cho từng khuôn mẫu cây bút bi là:

78000 : 26 = 3000 (đồng)

Nếu từng cây bút bi rời giá bán 200 đồng thì số chi phí cần trả cho tới một chiếc cây bút bi là:

3000 – 200 = 2800 (đồng)

Vậy với số chi phí là 98000 thì tiếp tục mua sắm được số cây bút bi là:

98 000 : 2800 = 35 (cái)

Đáp số: 35 cái

3.

Sachbaitap.com

Xem thêm: so sánh văn hóa và văn minh

Bài tiếp theo

Xem tiếng giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý