Một số điểm mới của Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 ban hành Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND

Số kí hiệu53/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành10/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực10/12/2018
Thể loạiCông văn
Lĩnh vựcPháp lý
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh Đồng Nai
Người kýTrần Văn Vĩnh

Nội dung

Thực hiệnNghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/2/2014 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai để làm căn cứ xây dựng chương trình, đề án, nhiệm vụ khuyến công địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 11/05/2018 Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư số 28/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công thay thế cho Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCTngày 18/2/2014. Theo đó một số mức chi, nội dung chi hoạt động khuyến công quốc gia có thay đổi. Tại thời điểm này, một số văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn áp dụng trong Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND cũng đã thay đổi. Do đó, để công tác lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai phù hợp với Thông tư mới ban hành thì việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBNDlà cần thiết. Đây là căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung Chương trình Khuyến công tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch, đề án khuyến công địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn từ nay đến năm 2020.Trên cơ sở đó. UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 ban hành Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND. Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND(sau đây gọi tắt là Quy định) có nhiều nội dung chi, mức chi được bổ sung như:

Đối tượng áp dụng (Điều 2):vận dụng theo Thông tư  số 28/2018/TT-BTC ngày 11/05/2018 của Bộ Tài chính, bên cạnh đó Quy định bổ sung thêm các đối tượng:

- Các đối tượng theo chương trình, đề án được UBND tỉnh phê duyệt nhằm mục tiêu phát triển công nghiệp, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống;

- Các doanh nghiệp trong nước đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề;

- Các tổ chức cá nhân liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương”, tổ chức cuộc thi sáng tạo kiểu dáng hàng thủ công mỹ nghệ.

Nội dung chi hoạt động khuyến công địa phương (Điều 6):vận dụng theo Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 11/05/2018 của Bộ Tài chính và kế thừa từ Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND, bên cạnh đó Quy định bổ sung thêm một số nội dung chi sau:

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp;

- Điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công từng giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm;

- Tổ chức thực hiện chương trình, đề án nhằm mục tiêu phát triển công nghiệp, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống.

Mức chi chung cho hoạt động khuyến công địa phương (Điều 7):về cơ bảnvận dụng theo Thông tư  số 28/2018/TT-BTC ngày 11/05/2018 của Bộ Tài chínhvà kế thừa từ Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND, bên cạnh đó Quy định đã bổ sung thêm mức chi sau:

- Mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp: thực hiện theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016, Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

- Mức chi điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công từng giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm: thực hiện theo Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.

- Mức chi tổ chức thực hiện các chương trình, đề án nhằm mục tiêu phát triển công nghiệp, bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống: thực hiện theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Mức chi hoạt động khuyến công địa phương (Điều 8):về cơ bảnvận dụng theo Thông tư  số 28/2018/TT-BTC ngày 11/05/2018 của Bộ Tài chínhvà kế thừa từ Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND, bên cạnh đó Quy định đã bổ sung thêm mức chi sau:

- Chi thù lao cho cộng tác viên khuyến công;

- Chi hỗ trợ hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016, Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018.

Các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn áp dụng trong Quy định bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn được nêu trong Thông tư  số 28/2018/TT-BTC;

- Các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành như:

+ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018;

+ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25/04/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành khung định mức kinh phí theo nhóm nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

+ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

+ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

+ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND;

+ Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015ban hành Quy định giải thưởng cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai;

+ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020./.

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số kí hiệuNgày ban hànhTrích yếu
14/TTKC&TVPTCN-HCTH16/01/2019Căn cứ Công văn số 187/SCT-VP ngày 14/01/2018 của Sở Công Thương về việc thông báo lịch trực Tết Âm lịch năm 2019.
NQ TW 4- Khóa XII29/10/2016Trung tâm Khuyến công và và Tư vấn Phát triển Công nghiệp được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp thuộc Sở Công Thương Đồng Nai; Quyết định số 224/QĐ-SCT ngày 09/11/2018 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Na
Thông tư số 17/2018/TT-BCT09/07/2018Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. Theo đó, có một số điểm mới về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề án khuyến công quốc gia như sau
02/TB-TTKC&TVPTCN13/01/2019Lịch công tác tuần ( Từ Ngày 14/01/2019 - 18/01/2019)
HDXTDVC - 04/TB-TTKC14/05/2018Hội đồng xét tuyển viên chức trung tâm khuyến công năm 2018 thông báo sau:1. Công bố kết quả xét tuyển viên chức trung tâm Khuyến công Đồng Nai năm 2018 và niêm yết công khai kể từ ngày 16//520182. Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 16/5/2018 đến hết ngày 29/5/2018 trong giờ hành chính TH - Trung tâm khuyến công

Các văn bản cùng lĩnh vực

Số kí hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND04/04/2019Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 05/4/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
NQ TW 4- Khóa XII29/10/2016Trung tâm Khuyến công và và Tư vấn Phát triển Công nghiệp được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp thuộc Sở Công Thương Đồng Nai; Quyết định số 224/QĐ-SCT ngày 09/11/2018 của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Na
Thông tư số 17/2018/TT-BCT09/07/2018Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. Theo đó, có một số điểm mới về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề án khuyến công quốc gia như sau
98/2018/NĐ-CP04/07/2018Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
14/2018/TT-BCT27/06/2018Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "UBND tỉnh Đồng Nai"

Các văn bản cùng người ký "Trần Văn Vĩnh"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây